Privacy Policy

Privacy Verklaring

Contactgegevens
:
Essential Lifestyle
Quickstepstraat 48
1326 PT Almere
Emailadres : Info@essentiallifestyle.nl
06-52895438
Contactpersoon: Felicia Mau-Asam
KvK:57184615

Wij realiseren ons dat privacy heel belangrijk is en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via de bovenstaande gegevens.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier van onze website:

  • Je naam
  • Je telefoonnummer
  • Je email adres

De door jou hierboven genoemde opgegeven informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het correct afhandelen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website.
* de toezending van een periodieke nieuwsbrief enkel in het geval jij je daarvoor hebt opgegeven.

* In het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld door het doen van een bestelling in onze shop, dan vragen wij -en verwerken wij de data- waarin eveneens jouw:
* Adresgegevens (voor vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten)
* Telefoonnummer (om je tijdig te kunnen bellen bij wijzigingen of vragen)

Afmelden van de nieuwsbrief
Indien jij je wil afmelden op onze nieuwsbrief is dit mogelijk via de afmeld-link onderin de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaren wij onze data
Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst.

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan ons doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan de privacyverklaringdan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

1. Technische (ofwel functionele cookies)
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
– en om er voor te zorgen dat je een eventuele pop-up of advertentie niet telkens onnodig te zien krijgt.
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Tevens plaatsen wij analytische cookies van Google Analytics. Ook deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.

2.  Analytische cookies. Deze cookies van Google Analytics gebruiken wij om:
– bezoekers statistieken van onze website bij te houden
– om te kunnen zien hoe je ons hebt gevonden
– inzage te ontvangen over het aantal bezoekers op de webpagina’s en de duur van het bezoek.
– gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte te kunnen zien.

Google heeft van Essential Lifestyle geen toestemming gekregen om verkregen analytische informatie vanaf de website van HBidee! te gebruiken of in te zetten voor andere bij Google aangesloten diensten. De instellingen die Essential Lifestyle aan Google Analytics heeft meegegeven zijn:

Jouw IP-adres mag alleen geanonimiseerd verwerkt worden.
Essential Lifestyle heeft de optie van Analytics ‘Gegevens delen’ uitgezet.
Essential Lifestyle heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Deze cookies gebruiken wij om:
– 
te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website.
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

SocialMedia Cookies
Wij hebben buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen. Deze vind je hier:

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze (marketing)activiteiten. Bijvoorbeeld voor de exploitatie van onze webshop via www.ccvshop.nl en ons nieuwsbrieven systeem laposta.nl.  In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij.Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van ons.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van ons bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit document. We zullen dan onmiddellijk voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Vragen? Gewoon even contact met ons opnemen via de bovenaan in dit document genoemde contactgegevens. 

Bovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 13 juli 2018